Narem

Z deníků Voriliuse

40 Den, Pozdní Podzim, rok 895 II. Věku

Konečně mám nějaké odpovědi. Z našeho vyšetřovaní Zříceniny v Khaerském lese jsme dospěl k několika závěrům: Do mého almanachu nestvůr si můžu přičíst dva přírůstky.

1. je jednooký tvor který umí ovlivňovat mysl. Nazval jsem ho Cogitatio Oculus neboli Myslící oko. Teto tvor byl domestikován neznámým alchymistou, o kterém se ještě zmíním.

2. tvor byl golem na bázi strážce. Měl lidský vzhled ale jeho síla přeceňovali schopnosti normálního člověka. Byl vytvořen podle jakési magie jejíž zdroj je mnou neznámý. Ačkoliv byl naprogramován na ochranu laboratoře, jeho reakce byli aktivovány až po její zničení, což by podle závěrů vědeckého spisu Magická ochrana Paradoxů mělo zapříčinit jeho sebedestrukci. To se ale nestalo, což ve mně probudilo jiskru zájmu nad studiem tohoto druhu magie. V závěru jsem já a moji kolegové skolili obě nestvůry a v době psaní tohoto zápisku mám u sebe reprezentativní trofeje z obou exemplářů.

Dále bych se zmínil už popisovanou laboratoř. Tato laboratoř, ukrytá hluboko pod zemí, skrývala mechanismus, jež byl schopný efektivně o dlouhodobě doplňovat řeku toxickými jedy Abramonia, jež je pro člověka smrtelný. Mezi zápisky nalezenými jsem se dozvěděl o kopii Královské dýky, která byla od základu vyrobena s jedem pro maximální efekt v otrávení jejího veličenstva. Ne že by mě tento problém nějak trápil ale můj zájem utkvěl na dopis jež byl adresován právě tomu alchymistovi od neznámé osoby. Podle podrobného rozboru tohoto dopisu jsme zjistil že je psán nelidskou entitou. Muže to být Sor’gahan? Nebo jeho pomocník? Doufám že se odpovědi dočkám dříve než mi zahynou členové mé skupiny.

Comments

TobeDM TobeDM

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.