NPCs

Nehráčské postavy

Naravi – královna Relnu. Je velmi oblíbená pro svůj vzhled a nebojácnost postavit se problémům čelem. Nebere si servítky se svými nepřáteli a velmi výkonně potlačuje chaos v celém státě.

Girmon – král Trellu. Vládne prostřednictvím svých zástupců. Jeho vláda není v rozporu s vládou Naravi, ale říká se, že už dávno na trůn zanevřel a přenechal ho právě jeho prostředníkům, kteří mají teď v rukou osud celého Relnu.

Generál Arroway – Bývalý voják, jenž teď slouží jako žoldák a dobrodruh. Sloužil v Arbonu, jako průzkumník severních pobřeží, která jsou obecně známa svojí nebezpečností.

Černý Drak – Do jeho obličeje viděl jen málokdo, a když se těchto lidí zeptáme, nejsou schopní říct nic jiného, než “strach”. Z jeho hladu běhá mráz po zádech. Mezi lidmi kolují zvěsti, že byl kdysi člověk. V plamenech, které mu zohyzdily tvář přišel o rodinu. V plamenech, které měla na svědomí Naravi. Hledá pomstu. Jiní říkají, že jeho zdeformovaný obličej je vrozený, a Naravi je jeho krásná sestra. Jeho činy jsou poháněny závistí. Další pak praví, že není člověk a bojí se ukázat svou pravou tvář.
Jeho činy však přitahují mnoho lidí, kteří touží po chaosu, slávě a bohatství. Vytvářejí se sekty, které ho považují za boha a vládce, a jeho jménem tropí více problémů, než on sám. Obětovávají mu ženy a zvířata a slebě následují slova takových, kteří prohlásí, že jsou s Černým Drakem ve spojení.
Mezi nejnebezpečnější patří sekta Pentolgar. Pět knězů, kteří bezmyšlenkovitě hledají cestu k Černému Drakovi a udělají cokoli proto, aby uspokojili jeho myšlenku. Jsou to muži zla. Muži, kteří zabíjejí pro potěšení. Každý z pěti kněží má jednoho přisluhovače z nelidských zdrojů. Démony, nemrtví, lykantropy atp.

Kreoln – Kněz Pentolgaru, jenž měl za pomocníka upíra Edvarda. Jak pomocník, tak sám Kreoln jsou po smrti po náročném souboji s družinou

Edvard – Jeden z přisluhovačů knězů Pentolgaru, jenž se střetl s dobrodruhy a zemřel.

Leopold – Velitel městské grady. Dohlíží na chod města a jedná, jako spojka mezi Naravi a jejími poddanými.

Zpět

NPCs

Narem TobeDM TobeDM