Narem

Z deníků Feselotha

Rodina našeho rváče.

Probudil nás v noci druid, že se paní, u které jsme nocovali, odebrala kamsi do sklepení domu a dělá tam rámus. Nechtělo se mi z postele, protože jsem poslední dobou nějak špatně spal. Navíc všechny ty záležitosti s dveřmi vedoucími do různých míst, pak rozplizlý (doslova) hostinský a prapodivný trpaslík, který se velmi rád pere. No člověka ta únava zkrátka dožene.

Abych neodbíhal. Rychle jsem si v hlavě projel přesné znění mého oblíbeného zaklínadla a s těžkým funěním jsem se zvednul a následoval Kryfa, ke kterému se v této chvíli již přidali všichni ostatní.

Zvuky vycházely zdola a když se nám podařilo dostat skrz zamčené dveře, uviděli jsme utíkající postavu. Paní, co jsem si pamatoval, rozhodně nepatřila mezi nejhbitější ani za mlada, natož pak v jejích sto pět a devadesáti, nebo kolik jí mohlo být. Vydali jsme se tedy prozkoumat, co se přihodilo.

Chvíli jsem se zamyslel a najednou jsme stáli proti dvěma spoře oděným kultistům s meči. Co to má bejt? “CO DĚLÁŠ?” zeptal jsem se jednoho telepaticky a on z toho byl tak zmatený, že si nechal Tealeafem – jehož babičku jsme zachraňovali – setnout hlavu jedna báseň. Už ani nevím, co se stalo tomu druhému. Myslím, že ho někdo napíchnul, nebo tak. Ten nedostatek spánku se projevuje až moc. Začínají mi vypadávat vzpomínky.

Jo! Ale pamatuju si, že tam kousek dál byla babička! Teda…Ti kultisti jí napíchli na nějaký rošt a za podivného halekání oživovali jakési stvoření pekelné. Měli ho připoutané řetězy a jeden z kněží je držel zamčené takovým nášlapným systémem. Poslal jsem ho přes celou místnost, což stvoření uvolnilo, takže se mohlo pustit do požírání kněží. To bylo super.

Mám z toho takovou rozmlženou vzpomínku, jak do tý kreatůry všichni mlátíme jak diví, až nakonec padla. Všichni jsme stále naživu, z čehož usuzuju, že tam tu noc nikdo nepadl. To je dobrý.

Comments

TobeDM TobeDM

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.