Dorvanův Mor

Dorvanův Mor

Legenda praví, že tiefling Thrall Dorvan, mladý kouzelník, objevil způsob, jak, za pomoci magie, oživit svého otce, Therona, který umřel ne dlouho po Thrallově narození. Co však zaslepený syn nevěděl bylo, že magie, jež oživila jeho otce, ovládla i jeho myšlenky. Lidská skořápka byla pouhá zástěra toho, co se dělo v jejím jádru. Začali se ztrácet lidé v nedaleké vesnici a jak plynul čas, začali mizet i lidé z okolních vesnic. Oživlé mrtvoly nahradily obyvatelstvo a vypadalo to, že vše bude ztraceno. Po několika dobách, kdy už všichni ztratili naděje, Thrall našel svého otce a, jelikož ho nedokázal zabít, zavřel ho do místnosti, jež vykopal pod svým domem. I po té mnoho lidí ztratilo život a celý svět ovládla bída a strach. Nakonec však byly hordy oživlých mrtvých rozprášeny a zahnány do kobek a podzemních chodeb, kde se ještě stále potulují.
Thrall už nikdy místnost pod svým domem neotevřel.
Podle starců je Theron stále zavřený v kobce pod domem a čeká, až ho někdo vysvobodí.

Zpět na Legendy

Dorvanův Mor

Narem TobeDM TobeDM